FLAMARK d.o.o. Beograd osnovana je 2005. godine, kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja za zaštitu i prevenvciju od požara.

 

   Kompanija Flamark razvila je seriju efikasnih proizvoda za gašenje inicijalnih požara za najširu primenu kao i specijalnih koncentrovanih aditiva za vodu, namenjenih profesionalnim korisnicima za sve vrste aplikacija.

 

Bavi se razvojem i unapređivanjem sredstava i proizvoda za gašenje i prevenciju od požara. Svi proizvodi kreirani su sa ciljem visoke efikasnosti, neškodljivosti po okolinu (zadovoljava visoke ekološke standarde) i krajnje uprošćenog načina delovanja (aktiviranja). Svi proizvodi ispitani su i atestirani od stane nadležnih institucija.