Razvili smo seriju visokokvalitetnih proizvoda sa namerom što jednostavnijeg i efikasnijeg delovanja.


  Tehnologja koju FLAMARK koristi u izradi svojih proizvoda bazirana je na apsolutno neškodljivim supstancama kao i veoma jednostavnom načinu upotrebe. Bez potrebe za bilo kakvom stručnom obukom. Nijedan od naših proizvoda ne predstavlja zamenu za dosadašnje poznate (tradicionalne) načine gašenja požara, već neophodnu dopunu u sistemu sveopšte prevencije i zaštite od požara.

 

   U našem proizvodnom programu postoje:


* MABO automatska vatrogasna ampula

* MAB vatrogasna granata

* FLEXOL sredstvo za gašenje gorućeg kuhinjskog ulja