Inovativni proizvod za danas-za sutra, čuva imovinu spašava život!


    MABO je specijalizovan uređaj predviđen za gašenje i lokalizaciju početnih požara u zatvorenom prostoru.

  Predviđen je za sva mesta visokog rizika od izbijanja požara pogotovu van kontrole ljudskog faktora.

  MABO je idealan spoj fizičko hemijske interakcije u kom je ujedinjena sva vrhunska tehnologija i korišten poseban KNOW-HOW. Aktivira se na temperaturi 84oC / 85oC pucanjem staklene ampule i raspršivanjem tečnosti unutar nje, bez prisustva čoveka. Instalira se u neposrednoj blizini mogućeg izvora (uglavnom iznad zone zaštite) tako da je kod aktivacije omogućen pristup disperzije  tečnosti na goreću površinu.

   MABO je apsolutno najefikasnije sredstvo za gašenje požara sa jedinstvenom formulom tečnosti u ampuli sa samo 570cc (FLAMARK-ov patentirani technological breakthrough).

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

izvanredna efikasnost


* trenutno i potpuno gasi požar

* sprečava sekundarnu (ponovnu) pojavu požara


MABO je ekološki proizvod, potpuno neškodljiv za ljude, životinje i okolinu


* tečnost u ampuli je netoksična i bezopasna

* ispitan i odobren prema evropskim zahtevima i kriterijumima


primarna upotreba u zatvorenim i poluotvorenim prostorima


* sva visoko rizična mesta od izbijanja požara (prisustvo visokih temperatura, zapaljivih materijala, elektro instalacija itd.)


namenjen za gašenje požara tipa:


* A 10-12m3 (u zatvorenom i poluotvorenom prostoru) - jedan MABO

* B Ø110cm goruće površine

* C (zapaljivi gasovi)

* pod naponom električne struje (ne izaziva kratak spoj)


temperaturno područje delovanja: -25oC do +70oC


automatsko gašenje


-pri temperaturi tečnosti u ampuli od 84oC / 85oC ampula se rasprsne i raspršenom tečnošću trenutno i potpuno ugasi požar bez prisustva čoveka.

mešanjem MABO tečnosti sa vodom  

- dobija se preko 25 puta efikasnija mešavina (1 ampula na 8 do 10l vode) koja ne gubi svojstvo efikasnosti 5 do 10 dana (u zatvorenoj posudi)

- mešavina je izvanredna za gašenje požara većih razmera i na otvorenim prostorima.

efikasnost gašenja

* pri gašenju požara nastaju sledeći efekti:

-hlađenje, gušenje, negativan katalitički efekat, kontrola isparavanja i retardant efekat (onemogućavanje ponovnog izbijanja požara)

   veoma efikasan proizvod


  1. *bez propratne štete nakon aktiviranja i gašenja.


MABO sadrži hidrofilnu supstancu koja se posle aktiviranja pere vodom. Tečnost unutar ampule nije agresivna, te nemože oštetiti tehničku opremu niti naneti štetu okolini.

* jednostavna ugradnja (na zid ili plafon) u blizini mogućeg izvora požara (uglavnom iznad) u vodoravnom položaju.
    Vrlo je važno napraviti dobru procenu gde i kako instalirati mabo (primarna funkcija je gašenje i lokalizacija inicijalnog požara) Voditi računa da prilikom postavljanja ne dođe do mehaničkog oštećenja (lom staklene ampule).

  1. *nije potrebno tehničko znanje za ugradnju i upotrebu

  2. *održavanje nije potrebno - nema servisa

  3. *rok upotrebe 10 godina tečnost unutar ampule je hermetički

  zatvorena i ne gubi kvalitativna svojstva.
* zamenjuje raspršivače (splinkere) uz 8-10 puta nižu cenu


  malih dimenzija i težine:

64 x 278 x 61 mm (W model) 980gr
88 x 308 x 39 (CW model) 1025g
Ø 60mm (ampula, sadržaja 570cc) 780g

Posebna pažnja posvećuje se kontroli (superviziji) procesa proizvodnje, poluproizvoda kao i finalnog proizvoda.

upotreba:

*u industriji:                                                                            

fabrike, energetska postrojenja, radionice, komandne sale, elektro-

distribucija (uljni transformatori)
-petrohemija, laboratorije (rafinerije, benzinske pumpe...)
-telekomunikaciona oprema i uređaji (mobile, network, PTT, TV telefonske centrale, itd.)

                                                        
* u pomorstvu i saobraćaju:
-putnički brodovi, jahte, tankeri, trajekti, ostala plovila, (mašinska odeljenja, putničke kabine)
-aerodromi, avioni, vozovi, transportna sredstva...

zaštita:

poslovnih prostora i kuća, domova, hotela, restorana, skladišta (kuhinje, kotlarnice...)

-bolnica, kola, muzeja, biblioteka, arhiva, pozorišta, crkava...

*agregat (motor)

*agregat (rezervoar)

*strujni trafo

*rek soba (audio, video sistema)

*elektro orman

*uljni strujni trafo

*kućna kuhinja (mesto iznad šporeta)

*profesionalna kuhinja (mesto iznad šporeta)

*autobus gradskog saobraćaja (mesto blizu turbine)

*patrolni čamac MUP-a (prostor razvoda goriva)